Strategiske overvejelser 

Man kan som skole beslutte at bruge QTI ud fra forskellige strategiske overvejelser. Det kunne fx være


  • at øge skolens fokus på klasseledelse
  • at øge skolens fokus på ledelsesfeedback
  • at skabe fælles pædagogisk sprog og kvalificere de didaktiske samtaler
  • at give lærerne indsigt i, hvordan eleverne oplever deres undervisning
  • at give de pædagogisk ledere indsigt i lærernes undervisning
  • at kvalificere datagrundlaget for MUS-samtaler.

 

Et formål kan være at bringe pædagogiske ledere tættere på undervisningen og at give dem et reelt grundlag for pædagogisk sparring med lærerne. QTI genererer relevante data om, hvad der foregår mellem en lærer og eleverne i klassen, og det er et godt udgangspunkt for udbytterige samtaler mellem de to parter.


Man kan også formulere mere præcise mål for, hvad man på skolen ønsker at blive bedre til: Er det fx mere koncentration og aktivitet i timerne, mindre fravær, mindre frafald eller højere elevtrivsel?

 

Arbejdet med QTI skal have ledelsesopmærksomhed på højeste niveau, i det mindste i begyndelsen, så det kan blive koblet til øvrige strategiske overvejelser.