Rapporten med de tre profiler

De 32 spørsmål om interaktionen mellem lærer og elever besvares tre gange: 


1. Læreren besvarer ud fra sit ideal som klasseleder

2. Læreren besvarer ud fra det konkrete samspil med en bestemt klasse

3. Klassen besvarer spørgsmålene.


Når de tre besvarelser er gennemført,  genereres der en rapport med tre grafiske profiler, der står oven over hinanden, så de er nemme at sammenligne.


De er nu udgangspunkt for en pædagogisk samtale, der kan give læreren brugbar viden om, hvordan eleverne opfatter undervisningen, og give informationer om, hvor der eventuelt er behov for at justere klasseledelsen.